Trenčiansky omar 15.11.2017 - 20171115_135049

Politika kvality

Charakteristika zariadenia

     Centrum sociálnych služieb - Bôrik je zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, príp. nepriaznivého zdravotného stavu fyzickej osobe odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby. Sociálne služby zabezpečujeme celoročnou pobytovou formou v domove sociálnych služieb, špecializovanom zariadení a zariadení podporovaného bývania.

Vízia

     "Byť modernizujúcim sa zariadením a prostredníctvom odborných zamestnancov a ich ľudského prístupu vytvárať prostredie, v ktorom bude cieľom snaženia spokojný klient."

Cieľ kvality

    "Zvyšovanie úrovne poskytovaných služieb efektívne, hospodárne a ľudsky." Pre naplnenie vízie si stanovujeme nasledovnú politiku kvality:

- plánovať poskytovanie sociálnych služieb podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, vytvárať optimálne podmienky pre kvalitný a plnohodnotný život klienta s podporovaním jeho osobnej mobility;

- poskytovať zamestnancom zariadenia primerané materiálne, personálne, organizačné a vzdelávacie podmienky, aby ich prioritou bola úcta k životu a človeku ako takému;

- akceptovať slobodnú vôľu klineta, jeho potreby a očakávania, prioritou je spokojný klient;

- klásť dôraz na osobný rozvoj zamestnancov zvyšovaním ich odbornej úrovne a profesionality interným a externým vzdelávaním;

- poskytovať klientom možnosť zapájať sa do života regiónu Hornej Nitry, zúčastňovať sa jeho kultúrnych podujatí a záujmových aktivít, podporovať ho v spoločenskom živote;

- vytvárať vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov v oblasti medziľudských vzťahov;

- pravidelne aktualizovať ciele a strategické ciele zariadenia.

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac Január 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.