Bývanie

Za bývanie sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a spoločenských priestorov.

Klienti obývajú priestory v CSS – Bôrik nasledovne:

Dvojposteľové izby 

Trojposteľové izby 

 

 

V izbách sú umiestené postele, skrine, stolík, nočný stolík, stolička, vešiak a umývadlo. Kúpeľňa a WC sú umiestnené v spoločných priestoroch na jednotlivých chodbách.  Podľa záujmu môžu mať na izbách klienti televízor kedy majú možnosť využívať satelit, rádio a  iné spotrebiče podľa dozoru bezpečnostného technika.

Na jednotlivých oddeleniach sú izby ženské, mužské dokonca aj izby manželských párov alebo párov druh a družka.

Priestor CSS je rozdelený na jednotlivé oddelenia. Pri umiestňovaní na jednotlivých oddeleniach rozhoduje hlavne zdravotný stav klienta.