Grantové kolo Míľniky 2014

CSS – Bôrik sa úspešne zapojilo do projektu Trenčianskej nadácie č. 2014990310 grantového kola Míľniky 2014 na podporu organizácií, ktoré sa starajú o mentálne postihnutých ľudí.

Názov projektu v CSS – Bôrik je „Hrou k priateľstvu“.

Nákupom športových potrieb pre futbal, basketbal, tenis, volejbal, bedminton chceme zmeniť pasívne prežívanie jednotlivcov, viesť ich ku kolektívnemu a optimistickému spôsobu života, sebauvedomovaní sa, byť potrebný pre druhých v kolektíve a naopak.

Športové náradie je prenosné a dá sa používať i vo vnútorných priestoroch. Môžu ho používať i hendikepovaní obyvatelia.

Cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov CSS – Bôrik. Nie prežívať, ale žiť naplno napriek hendikepu.

Ďakujeme Trenčianskej nadácii za podporu pri realizácii projektu.