Grantový program "Zelené oči" 2019

OZ Ľudia pre Bôrik sa aj v tomto roku úspešne zapojilo do grantového programu Zelené oči - programu na podporu aktivít a činností zameraných na ochranu a zlepšenie stavu životného prostredia na území Trenčianskeho kraja - projektom: "Znižovanie environmentálnej záťaže separovaním odpadu" 

Výška udeleného grantu: 1958,66 Eur

https://www.nitrianskepravno.sk/separovanie-odpadov-v-css-borik-clanok/mid/331542/.html#m_331542