Grantový program OPORA 2019 Nadácia SPP

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už deviaty rok realizuje grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva.

CSS - Bôrik sa v tomto roku úspešne zapojilo do výzvy Nadáce SPP a získalo grant vo výške 250,00 € na nákup morčaťa a potrieb na jeho chov. Finančný príspevok bol poskytnutý na základe žiadosti o podporu realizácie individuálneho plánu rozvoja jedného klienta s cieľom zlepšiť jeho psychickú pohodu, odbúrať pocit samoty, rozvíjať zmyslové vnímanie, učiť sa zodpovednosti za zverené zvieratko a nácvik starostlivosti, posilniť jeho samostatnosť a zbaviť ho citovej deprivácie.

ĎAKUJEME...