Zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv od 31.03.2022

 Zmluvy

Od 31.03.2022 nadobudla účinnosť novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám, v zmysle ktorej sa povinne zverejňujú zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.