Prílohy 1 až 16 k OS 8/2022 O poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.