Grantový program "Zelené oči" 2017

Občianske združenie Ľudia pre Bôrik, ktorého poslaním je presadzovať záujmy a usporiadanie potrieb so záujmom na skvalitnenie života klientov CSS - Bôrik sa úspešne zapojilo projektom "Zelená relaxačná zóna" do grantového programu Zelené oči.

Zelené oči je grantový program na podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.

Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutú pomoc pri realizácii projektu.