Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave

Dokladá žiadateľ len v prípade, že jeho zdravotný stav mu neumožňuje podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a je potrebné, aby ho v tomto úkone zastupovala iná osoba.