Kontakt

Adresa:

Centrum sociálnych služieb - Bôrik

Žltá 319/25

972 13 Nitrianske Pravno

Základné informácie

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Názov organizácie: Centrum sociálnych služieb – Bôrik  (skratka CSS- Bôrik)

Sídlo organizácie: Žltá 319/25, 972 13  Nitrianske Pravno

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia

Dátum zriadenia: 16. novembra 1957

IČO: 00648710

Riaditeľ

Ing. Róbert Orság

046/512 08 11, 0901 918 500

robert.orsag@csspravno.sk

 

Vedúca sestra

Mgr. Alena Greschnerová

do 14:00 hod. 046/ 512 08 30; Mobil: 0901 918 498

po 14:00 hod. :  046/512 08 32  - sesterská miestnosť

alena.greschnerova@csspravno.sk

 

Ambulancia - sestra

Bibiána Šimová

046/512 08 31

 

Poverená vedením sociálneho úseku

Mgr. Lenka Hiščárová

046/512 08 28, 046/512 08 38, 0901 918 496

lenka.hiscarova@csspravno.sk

 

Ďalšie kontaktné údaje v priloženom dokumente