Veľkonočné tvorivé dielne 2022 - 278473513_550729003145968_4926207565555797025_n

Plán terapeutických a kultúrnych činností na rok 2022

Plán terapeutických, záujmových a kultúrnych činností na rok 2022 CSS Bôrik

Január

-          Privítanie nového roka

-          Turnaj v spoločenských hrách / Dáma, Bingo, človeče nehnevaj sa/ - Prilinský, Losoncziová, Krebesová, Bullová, Čongrady

-          Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/

-          Práca v tvorivej dielni, v stolárskej dielni

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna

Február

-          Príprava masiek na fašiangový sprievod

-          Fašiangový sprievod a fašiangová zábava 28.2.2022

-          Fašiangové šišky – spoločná akcia

-          Valentínske pozdravy – /spoločná akcia vo veľkej spoločenskej miestnosti/  Krebesová, Losoncziová, Prilinský, Bullová ,  Čongrady

-          Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Dramatický krúžok – program  k MDŽ  - Losonczoivá

-          Turnaj vo florbale -   Kolesárová, Prilinský

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/

-          Práca v tvorivej dielni, v stolárskej dielni

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna

Marec

-          MDŽ – posedenie pri kávičke  + program v spolupráci s klientmi  – Krebesová, Losoncziová, Bullová

-          Príprava a realizácia projektu „Týždeň mozgu“ -   Krebesová, Losoncziová, Prilinský , Bullová,   Čongrady

-           Príprava  programu k Pálenie Moreny + sprievod -1až 2 týždeň marec - Prilinský,

-          Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Príprava a realizácia jarnej výzdoby/ Všetci/

-          Marec mesiac knihy – návšteva v Mestskej knižnice v Prievidzi, Obecnej knižnice v Nitrianskom Pravne

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/

-          Práca v tvorivej dielni, v stolárskej dielni

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna- Kalvária

-          Beseda s príslušníkom PZ – zneužívanie, sexuálne obťažovanie, šikana

 

 

 

 

 

Apríl

-          Stolnotenisový turnaj / Krebesová, Losoncziová, Prilinský, Čongrady/

-          Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/

-          Veľkonočné tvorivé  dielne /spoločná akcia vo veľkej spoločenskej miestnosti/ Krebesová, Losoncziová, Prilinský, Bullová ,  Čongrady

-          Pečenie veľkonočných barančekov

-          Zemiakové placky pri ohníku – spoločná akcia pri  ohnisku/

-          Práca v tvorivej dielni, v stolárskej dielni

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna - MINIZOO Kľak

-          Prvá jarná brigáda v areály, príprava kvetinových záhonov, jarná výsadba 

-          Workshop – SOŠ Služieb Prievidza/ čašník, servírka/

Máj

-          Výzdoba a stavenie mája, koncert žiakov ZUŠ Nitrianske Pravno - Krebesová

-          Dramatický krúžok, príprava programu ku dňu matiek

-          Posedenie a kultúrny program ku Dňu matiek / Rozlet, Hud. skupina v Pravenca/  - Krebesová, Losoncziová

-          Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Majáles - tancovačka

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/

-          Práca v tvorivej dielni, v stolárskej dielni

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna –  ZOO Bojnice

-          Druhá jarná brigáda v areály, príprava kvetinových záhonov, jarná výsadba

-          Beseda s poľovníkom -  starostlivosť o zver počas roka

-          Výlet Stanišovská jaskyňa, Liptovský Mikuláš  – poznávací výlet

Jún

-          Futbalový turnaj –Prilinský

-          Zabezpečenie príprav na  Bôrikovské hody

-          Bôrikovské hody – Deň rodiny/ nácvik programu, výzdoba /

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna - Zber húb

-          Posedenie pri rybníkoch,  spoločná opekačka

-           Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Individuálne nákupy s klientmi do Prievidze

-          Dramatický krúžok, príprava programu ku Dňu  Rodiny

-          Jubilanti

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/

-          Práca v tvorivej dielni, v stolárskej dielni

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna- Výstup na Vyšehrad

-          Brigáda v areály, príprava kvetinových záhonov

-          Pes priateľ človeka – Agility – beseda s ukážkami agility

-          Pravňanský jarmok -  návšteva kultúrneho podujatia

Júl

 

-          Bôrikovské hody – Deň rodiny

-          Relaxačné a oddychové cvičenia v prírode

-          Kulinoterapia – jedlá pripravované zo sezónneho ovocia a zeleniny – Krebesová,      Losoncziová

-          Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Individuálne nákupy s klientmi do Nitrianskeho Pravna

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/

-          Pes priateľ človeka, ukážka poslušnosti psíkov

-          Práca v tvorivej dielni, v stolárskej dielni

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna

-          Brigáda v areály, úprava kvetinových záhonov

-          Filmový deň -  návšteva kina

August

-          Cvičenie v Outdoor  fitnes

-          Starostlivosť o záhradu

-          Zaváranie ovocia a zeleniny

-          Relaxačné a oddychové cvičenia v prírode

-          Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Individuálne nákupy s klientmi do Nitrianskeho Pravna

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/ 

-          Brigáda v areály, príprava kvetinových záhonov

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna

-          Návšteva kúpaliska

September

-          Príprava výzdoby na jesennú tému

-          Športová olympiáda

-          Spoločná opekačka pri ohnisku – spoločná akcia

-          Zber úrody zo záhradky, úprava prostredia

-          Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Individuálne nákupy s klientmi do Nitrianskeho Pravna

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna - Výlet klientov do obce Čičmany

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/

-          Návšteva kina v Prievidzi

-          Slivkobranie, varenie slivkových gúľ v cestíčku

-          Deň otvorených dverí

-          Brigáda v areály, príprava kvetinových záhonov

 

 

Október

-          Mesiac úcty k starším – kultúrny program

-           Jesenné tvorivé dielne – Hallowen – výzdoba a masky

-          Hallowen sprievod a párty

-          Výroba a púšťanie šarkanov

-          Jesenné brigády – skrášľovanie okolia

-          Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Individuálne nákupy s klientmi do Prievidze

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/

-          Turistika v okolí  Nitrianskeho Pravna- Výlet klientov do kúpeľov Bojnice, kúpeľný park a okolie

-          Návšteva výstavno – predajného trhu  chovnej hydiny v Nedožeroch - Brezanoch

-          Brigáda v areály, úprava kvetinových záhonov

-          Workshop – SOŠ Služieb Prievidza/ kuchár, cukrár/

November

-          Uctenie pamiatky zosnulých

-          Práca v tvorivej dielni príprava na vianočnú výzdobu

-          Významné osobnosti Slovenska/ beseda / - Krebesová, Losoncziová

-          Zazimovanie záhrady, úprava areálu  a brigáda–

-          Individuálne nákupy s klientmi do Nitrianskeho Pravna

-          Individuálne oslavy klientov / narodeniny, meniny/

December

-          Príprava na Mikuláša  a návšteva klientov na izbách s darčekmi

-           Lucia vitaj !

-          Vianočné tvorivé dielne/ zapájanie klientov do výroby vianočných ozdôb a realizácie vianočnej výzdoby/

-          Pečenie vianočných oplátok a  vianočného pečiva

-          Kultúrny program

-          Posedenie pri vianočnom stromčeku

-          Filmové dopoludnia

-          Oslava Silvestra

-          Návšteva vianočných trhov /Nitrianske Pravno alebo Prievidza/

-          Vianočný koncert v Nitrianskom Pravne

 

Spracovali :   sociálny úsek CSS Bôrik

Schválil      :  Ing. Róbert Orság   -  riaditeľ CSS Bôrik,v.r

Nitrianske Pravno   31.12. 2021     

Kalendár podujatí

 
Predchádzajúci mesiac December 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Odber noviniek

Vyplňte Vašu e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať pravidelné správy o dianí v našom zariadení.