Beseda o separacií odpadu v CSS-Bôrik

Termín: 10.7.2019

Klienti nášho zariadenia  sa zapojili do grantového projektu Zelené oči, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa.  V rámci pojektu sa získal grant na projekt  Znižovanie enviromantálnej záťaže separovaním odpadu. Dňa 10.7.2019 sa uskutočniloa beseda na danú tému, klienti sa aktívne  zaujímali o potrebe separácie odpadu, druhotného využitia separovaných zložiek ako aj dopadu na životné prostredie.

Miesto konania

CSS - Bôrik Nitrianske Pravno

Zabezpečuje

Inštruktori sociálnej rehabilitácie

Organizátor

CSS - Bôrik Nitriandke Pravno