Súhrnná štvrťročná správa o zákazkách podľa § 99 ods.2 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s cenami vyššími ako 1000,- EUR