IDA - Inteligentná domáca asistentka

IDA - Inteligentná domáca asistentka je skratka novej služby Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci poskytovaná našim zariadením pre osoby žijúce osamote, osoby s rizikovým ochorením či ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne pacientom, ktorí sa zotavujú doma.

Viac informácií je možné sa dozvedieť na webovej stránke TSK:  https://www.tsk.sk/podpora-aal-v-podmienkach-tsk/ida-inteligentna-domaca-asistentka.html?page_id=899281

prípadne telefonicky na čísle 046/512 08 28 alebo 0901 918 496 Mgr. Monika Čongradyová Frolová