O. z. Koľko lásky - Poďakovanie

Ďakujeme! Koľko lásky o. z. s pár šikovnými žienkami aj ďalej obdarúvajú vôkol seba tých, ktorí to potrebujú. Ďakujeme v mene naších nielen seniorov za terapeutické zvieratko a terapeutickú bábiku.